PSYKOLOG HENRIK RIEKELES VIK

Avtalespesialist i Grunerløkka og Gamle Oslo bydel

OM MEG


sammenfatning

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo 2003. Jeg har vært spesialist i klinisk psykogi siden 2009, og har hatt avtalehjemmel med Helse Sør-Øst siden 2018.

Jeg er utdannet innen kognitiv terapi og skjematerapi. Min praksis vil være orientert rundt disse behandlingsformene.

Jeg har ellers jobbet i spesialisthelsetjenesten fra 2003 til 2017. Både i poliklinikk og døgnenhet. Jeg har erfaring fra psykisk helsevern og rusbehandling.

 

 

PRAKSIS


Min praksis vil være orientert rundt gruppeterapi og korttids psykoterapi.

Et typisk korttids psykoterapeutisk forløp regnes i denne sammenheng å strekke seg fra 10 – 40 timer.

Jeg jobber hovedsakelig etter kognitiv terapeutiske, skjematerapeutiske eller aksept – og forpliktelses terapeutiske  prinsipper,

Det starter grupper fra høsten 2019.

En gruppe vil omhandle sosial angst. Denne gruppen vil gå gjennom høsten.

Den andre vil omhandle relasjonelle vanskeligheter. Formålet er å bli kjent med egne sårbare sider som typisk viser seg i relasjoner, og uhensiktsmessig atferd som kompenserer for disse. De sårbare sidene er gjerne etablert i barndommen, og spiller seg ut og gjentar seg i voksen alder. Den vil gå over ett år.

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om gruppetilbudet.

 

VENTELISTER OG HENVISNING


Henvisninger

Henvisninger sendes fortrinnsvis elektronisk. Alternativt sendes henvisninger per brev til:

Psykolog Henrik Riekeles Vik, Ekebergveien 1, 0192 Oslo.

Henvisninger kan sendes av lege eller psykolog.

Henvisninger vil bli vurdert innen 14 dager fra de er mottatt. De vurderes opp mot prioriteringsveilederen i psykisk helsevern og kapasitet.

Svar sendes til pasient og henviser.

 

Ventetid

Oppdatert 01.06.19:

Det er per i dag rundt 40 ukers ventetid for individuelle behandlingsforløp.

For vurderinger for gruppeterapi er ventetiden kortere. Ta kontakt for nærmere informasjon.

 

RAMMER


Avtaler og lovverk

Avtalespesialister må forholde seg til prioriteringsveilederen i spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder ved tilbud om behandling og organisering av ventelister.

Pasienter må henvises av lege eller psykolog.

Betaling

Pasienter må betale egenandeler etter fastsatte takster. Det er ulike egenandeler på ulike tjenester. Den vanligste egenandelen er for behandling, som for tiden er kr. 351,- per gang.

Betaling gjøres med kortterminal etter hver time.

Avbestilling

Avbestilling må skje senest 48 timer før oppsatt time. Skjer avbestillinger mindre enn 48 timer før oppsatt time, vil det vil bli fakturert et gebyr på kr. 600,- uansett grunn. Det samme gjelder ved ikke møtt.

Ved uteblivelse fra timer, uten beskjed, vil behandlingen kunne bli avsluttet og epikrise sendt til henviser og fastlege.

KONTAKT


1 + 3 =

Oslo Hospital, Ekebergveien 1, 0192 Oslo

+47 940 93 605 (kl. 12 - 12.45)

kontakt@riekelesvik.no