Om henvisninger

Alle forespørsler om behandling bes sendes skriftlig. Per i dag er det venteliste for all type behandling. Mange spør derfor om å bli satt på venteliste. Om du kan bli vurdert for venteliste avhenger av hva som står i henvisningen. Jeg må derfor se en henvisning før...
Jeg har endret videotjeneste

Jeg har endret videotjeneste

Til orientering har jeg gått over fra Whereby til Kry Connect, da Kry Connect er en av tilbyderne som er anbefalt fra Direktoratet for e – helse. Dette utgjør ingen større forskjell for deg som bruker. Bare bruk linken til «video» som...