Alle forespørsler om behandling bes sendes skriftlig. Per i dag er det venteliste for all type behandling. Mange spør derfor om å bli satt på venteliste. Om du kan bli vurdert for venteliste avhenger av hva som står i henvisningen. Jeg må derfor se en henvisning før jeg kan svare på om du vil bli gitt en plass på ventelisten.